VĚRNOSTNÍ PROGRAM PODZIM 2019

7 bodů za každých 1 000 Kč
nákupu bez DPH *

* mimo zdící materiály a betonové výrobky
* u polystyrenu 3 body za každých 1 000 Kč nákupu bez DPH


Může se zapojit každý kdo má zájem
a v daném období splní následující podmínky:


pro přihlášení vyplní registrační formulář na prodejně nebo u obchodníka
od 1.8.2019 do 8.12.2019 nakoupí nad 50 tis. bez DPH (dle data vystavení faktury)
do objemů se nepočítají finanční plnění za ceny na které byly poskytnuty mimořádné nebo objektové slevy
faktury musí být uhrazeny v době splatnosti
odměny lze kombinovat (podle počtu získaných bodů)
netýká se firem, které jsou již zařazeny v programu VOP
Jaké odměny si můžete vybrat?

digitální kamera
GoPro HERO 7 White

5 000  bodů


dárkový poukaz na exotickou dovolenou
CK ESO travel

5 000  bodů


mobilní telefon
Xiaomi Redmi 7 LTE 64GB černá

4 000  bodů


dárkový poukaz na dovolenou
Čedok

1 000  bodů


štípací sekera
Fiskars M X17

1 000  bodů


dárkový poukaz
Alza.cz 1 000 Kč

1 000  bodů


dárkový poukaz
AA+STAVEBNINY 1 000 Kč

900  bodů


univerzální sekera
Fiskars XXS X5

650  bodů


dárkový poukaz
Alza.cz 500 kč

500  bodů


dárkový poukaz na kreativní hračky
pro děti agatinsvet.cz

500  bodů


dárkový poukaz
na půjčení nářadí 500 Kč

450  bodů


dárkový poukaz
AA+STAVEBNINY 500 Kč

450  bodů


hrábě na listí
Fiskars Solid™ L

350  bodů


 
víno přívlastkové

200  bodů


vstupenka
CinemaCity 2D

190  bodů


vstupenka
Cinestar 2D

170  bodů


 
víno jakostní

130  bodů


 
pivo v plechu 10°

20  bodů

Pravidla a všeobecná ustanovení věrnostního programu:

1. Provozovatelem Věrnostního programu je společnost AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., se sídlem Betonářská 1, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 26850559 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí právnickým a fyzickým osobám nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, které se pro účely programu zaregistrují prostřednisctvím registračního formuláře (dále jen "registrovaní zákazníci"), získat od provozovatele odměny za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) na základě smluvního vztahu s provozovatelem, nebo jiným způsobem a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

2. Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která byla oslovena obchodním zástupcem nebo jiným odpovědným zástupcem provozovale, předala obchodnímu zástupci požadované osobní údaje prostřednictvím vyplněného registračního formuláře a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele.

3. Osoba, která se má stát registrovaným účastníkem, svým podpisem při vyplnění registračního formuláře do programu uděluje společnosti AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., se sídlem Betonářská 1, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 26850559 na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých prodejci provozovatele (nebo kdykoli během fungování věrnostního programu) za účelem provozování věrnostního programu, k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu, a to přímo organizátorem, jako správcem osobních údajů. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.aastavebniny.cz. Provozovatel je oprávněn vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí odměny vyplývající z programu nebo odepřít dodávku zboží v případě, že identifikuje indicie směřující k platební insolvenci kupujícího. Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v programu právní nárok na odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. Provozovatel neručí za množství skladových zásob odměn. Odměny nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky, dnem 1.9.2018.

5. Vyhodnocení programu proběhne nejpozději do 15.1.2020.

Spuštění věrnostního programu JARO 2020 již za

99+ inspirací pro vaší stavbu

ZOBRAZIT DALŠÍ inspirace