PROGRAM

Věrnostní program jaro 2024

Rozdáváme odměny za věrnost!
Kterou si vyberete vy?

7 bodů za každých 1 000 Kč
nákupu bez DPH *

* netýká se betonových výrobků; v kategorii zdících materiálů se vztahuje pouze na tvárnice a příčkovky YTONG
* u polystyrenu 3 body za každých 1 000 Kč nákupu bez DPH


Může se zapojit každý kdo má zájem
a v daném období splní následující podmínky:


pro přihlášení vyplní registrační formulář na prodejně nebo u obchodníka
od 1.3.2024 do 21.6.2024 nakoupí nad 50 tis. bez DPH (dle data vystavení faktury)
do objemů se nepočítají finanční plnění za ceny na které byly poskytnuty mimořádné nebo objektové slevy
faktury musí být uhrazeny v době splatnosti
odměny lze kombinovat (podle počtu získaných bodů)
netýká se firem, které jsou zařazené v programu VOP

Jaké odměny si můžete vybrat?

Pravidla a všeobecná ustanovení věrnostního programu:

1. Provozovatelem Věrnostního programu je společnost AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., se sídlem Betonářská 1, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 26850559 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí právnickým a fyzickým osobám nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, které se pro účely programu zaregistrují prostřednictvím registračního formuláře (dále jen "registrovaní zákazníci"), získat od provozovatele věrnostní body za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“), na základě smluvního vztahu s provozovatelem, nebo jiným způsobem a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.
Získané body z věrnostního programu, můžou registrovaní zákazníci vyměnit za velké slevy na odměny za věrnost z této webové stránky.
Program nemá vliv na dříve dohodnuté podmínky odběru zboží, ani na výši poskytnutých slev.

2. Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která byla oslovena obchodním zástupcem nebo jiným odpovědným zástupcem provozovatele, předala obchodnímu zástupci požadované osobní údaje prostřednictvím vyplněného registračního formuláře a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele.

3. Osoba, která se má stát registrovaným účastníkem, svým podpisem při vyplnění registračního formuláře do programu uděluje společnosti AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., se sídlem Betonářská 1, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 26850559 na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých prodejci provozovatele (nebo kdykoli během fungování věrnostního programu) za účelem provozování věrnostního programu, k marketingovým účelům pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu, a to přímo organizátorem, jako správcem osobních údajů. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.aastavebniny.cz. Provozovatel je oprávněn vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí slevy vyplývající z programu nebo odepřít dodávku zboží v případě, že identifikuje indicie směřující k platební insolvenci kupujícího. Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v programu právní nárok na slevu. Slevu nelze vymáhat soudní cestou. Provozovatel neručí za množství skladových zásob odměn. Odměny nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky, dnem 1.1.2023.

5. Objednané odměny nelze vrátit ani vyměnit. V případě závady zboží, má zákazník možnost odměnu reklamovat dle reklamačního řádu AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o..

6. Vyhodnocení programu proběhne nejpozději do 31.7.2024.

Hledáme nové parťáky

Jdete do toho?